Hahmotuksen ensimmäisessä blogipostauksessa näytän muutamia perusvinkkejä esitelmän visuaaliseen suunnitteluun. Vinkkien avulla huolittelet esityksesi nopeasti selkeämpään ilmeeseen ja varmistat, että keskeisimmät asiat esitelmäsi visuaalisuudessa toimivat. Olennaisimmiksi asioiksi visuaalisuuden näkökulmasta olen hahmotellut seuraavat asiat: viesti näkyy kunnolla, viesti on selkeä ja johdonmukainen sekä tietenkin myös mielenkiintoinen. Muistathan kuitenkin, että visuaalisuudessa ei ole olemassa yhtä oikeaa toteutustapaa. Asioita voi tehdä monella tavalla, ja hyvä niin! Jakamani vinkit ovat siis enemmänkin suuntaa-antavia linjauksia visuaalisen ilmeen selkiyttämiseen, kuin ehdottomia totuuksia siitä, miten jokainen työ tulisi suunnitella.

Tsemppiä Sinulle esitelmäsi ideointiin ja toteutukseen! You can do it! 🙂

CHECKLIST

1. Erottuminen taustasta

Tarkista, että käyttämäsi fontit, kuvat ja muut elementit erottuvat sävyltään riittävästi taustasta. Vaalealle pohjalle valitaan taustaa tummempi fontti ja tummalle pohjalle taustaa vaaleampi fontti.

2. Riittävä fontti- ja kuvakoko

Kiinnitä huomiota siihen, että kuvat ja fontit ovat riittävän kokoisia. Etäisyys jolta esitystäsi katsotaan ratkaisee asian. Nyrkkisääntönä voisi sanoa, että mitä kauempaa esitystäsi katsotaan, sitä suurempia kuvien ja fonttien tulee olla. Älä kuitenkaan hurjastele fonttikoolla!

3.Ilma elementtien ympärillä

Jätä reilusi tilaa fonttien ja kuvien ympärille. Visuaalisesta ilmeestä tulee avarampi ja selkeämpi. Koko pinta-alan täyttävät fontit tekevät visuaalisesta ilmeestä ahtaan näköisen.

4. Otsikkohierarkia

Laadi selkeä hierarkia teksteille ja kuville. Pääotsikon tulee erottautua selkeästi leipätekstistä ja alaotsikoista.

5. Valitse väripaletti

Visuaaliselle ilmeelle luo johdonmukaisuutta ja yhteneväisyyttä selkeä väriteema, joka kulkee mukana läpi koko esityksen. Väriteema kannattaa valita tukemaan viestiäsi eli sitä mitä haluat sanoa ja kenelle. Keskeistä onkin antaa aikaa yleisön pohtimiselle. Kenelle suuntaat esityksesi ja millaiset asiat kuuntelijoitasi mahdollisesti kiinnostavat. Sekä väripaletti että kuvat kannattaa valita tätä ajatusta silmälläpitäen. Väriteeman valitsemiseen löydät lisävinkkejä ”Asiaa väreistä”-postauksistani, joissa käsittelen värejä tarkemmin.

6. Huolehdi linjauksista

Kuvittele, että otsikon ja leipätekstin vasemmassa laidassa kulkee suora viiva. Kulkeeko viiva samassa linjassa otsikossa ja leipätekstissäsi? Visuaalisuuteen tulee rakennetta, kun elementit ovat linjassa keskenään.

7. Ryhmittele elementtejä

Ryhmittely auttaa rakentamaan visuaalista järjestystä ja tuo ilmeeseen tasapainoa. Luettavuden kannalta ryhmittely on keskeistä, koska se vaikuttaa lukemisjärjestykseen.

8. Valitse otsikoiden ja leipätekstin värit huolellisesti

Leipätekstin luettavuuden kannalta suositeltava vaihtoehto on pidättäytyä lähes mustassa värissä. Värikäs leipäteksti pitkässä esityksessä voi haitata lukemista. Otsikon ja leipätekstin välille saa lisää kontrastia, kun ne ovat kirjoitettu eri väreillä. Suositeltavaa olisi kuitenkin pitää otsikoiden väri samana (tai ainakin saman värin eri sävyissä) diasta toiseen, ettei esityksestä tule sekava kokonaisuus.